8 câu hỏi kiểm tra mức độ chuyên nghiệp của spa bạn?

8 câu hỏi kiểm tra mức độ chuyên nghiệp của spa bạn?

Bạn quản lý những thông tin nào của khách hàng bạn?

 
 
Bạn có thu thập ý kiến của khách hàng sau khi họ đã trải nghiệm dịch vụ hay không?
  • Không

Bạn có thống kê mỗi ngày có bao nhiêu khách hàng mới và khách hàng cũ không?

  • Không

Bạn có nhắc lịch đặt hẹn của khách hàng khi gần đến giờ mà khách đã đặt trước đó hay không

  • Không

Spa của bạn có tạo gói liệu trình cho khách hàng?

  • Không

Bạn sử dụng loại nhạc gì cho spa của bạn?

------------

 
 
Hotline:0965.830.890

Copyright © 2017. SalonHero.vn - Công ty TNHH TechHero Việt nam