CHUNG KẾT HAIR IDOL 2017 (VIDEO)

CHUNG KẾT HAIR IDOL 2017 (VIDEO)

Chung kết Hair Idol 2017 đã diễn ra ngày hôm qua 26/7 với nhiều phần thi và biểu diễn khiến người xem không thể rời mắt. Sau đây là phần tổng hợp video cuộc thi được đăng tải trên facebook của nhà tài trợ Tricol - Biosky Vietnam.

  • Xem Giới thiệu về Cuộc thi Hair Idol 2017 tại đây
  • Xem Giới thiệu về Chung kết Hair Idol 2017 tại đây
  • Xem chân dung 7 Hero Team khu vực miền Bắc tại đây
  • Xem chân dung 7 Hero Team khu vực miền Nam tại đây

Phần thi kỹ thuật - Chung kết Hair Idol 2017

Phần chấm điểm - Chung kết Hair Idol 2017

Phần trao giải - Vòng chung kết Hair Idol 2017

Tổng hợp từ facebook Tricol - Biosky Vietnam

Xem thêm các bài viết:

Copyright © 2017. SalonHero.vn - Công ty TNHH TechHero Việt nam